Sikkerhet og hybrid arbeidsplass.

 
 

Modern Workplace
06 sep 21 Author: Madiha Syed

Hybrid arbeidsplass er den nye måten å jobbe på der mange ansatte bruker ulike private og jobb enheter samt at de beveger seg gjennom forskjellige nettverk for å få tilgang til arbeidsdata, dokumenter, interne sider og filer, dele informasjon med andre kollegaer, sjekke nyheter og privat e-post, websider og utføre andre gjøremål. Alt i løpet av en og samme dag. Et slikt hybrid arbeidsmiljø utfordrer den tradisjonelle måten å tenke IT-sikkerhet på og nettopp derfor er det viktig å kartlegge sikkerhetsstatus hos deres kunder slik at de er godt rustet.

 

Spørsmål som deres kunder bør besvare ved en kartlegging kan være:

  • Hva er bedriftens interne IT-sikkerhetspolicy på tilgang, identitet og compliance?
  • Hvordan kan vi hjelpe våre ansatte til å beskytte seg mot phishing (falske e-post), ransomware (løsepenge virus) og malware / exploits?
  • Hvordan sikre at arbeidsdokumenter ikke bli igjen eller lagret på private enheter, spesielt når en ansatt forlater bedrift?
  • Hvordan forsikre seg om at enheter ansatte bruker er sikre og f.eks ikke er jail-breaket eller har andre sikkerhetsmessige brist?
  • Hvordan sikre tilgang til bedriftens applikasjoner fra en usikret enhet på et usikret nettverk?

Bakgrunnen til at vi ber dere tenke på problemstillingen ovenfor er at vi i Tech Data ønsker å ta opp disse utfordringene, diskutere og gi våre anbefalinger rundt sikkerhet og hybrid arbeidsplass.

Ta kontakt så setter vi opp et møte med følgende emner og mer om ønskelig: Mahmod.Ahmad@techdata.com

Secure Score dashboard

Få vurdering av dine kunders nåværende sikkerhetsstatus, og identifiser potensielle forbedringer på tvers av alle arbeidsflytene i Microsoft 365 gjennom bruk av sentralisert dashboard.

Zero-Trust metodikk

I en hverdag der vi mennesker beveger oss på tvers over nettverk, applikasjoner, data og enheter med vår identitet er vi enda mer sårbare enn tidligere fordi vi tar "sikkerheten for gitt" så istedenfor å anta at alt bak bedriftens brannmur er trygt og kan stoles på 100% uten kvalitetssikring, fokuserer Zero Trust-modellen på "trust nothing, verify everything" metodikk.

Click2Run løsninger

Click to Run ™ -løsninger fra Tech Data løser temaene overfor og kommer derfor med en automatisk, repeterbar distribusjon, som er testet og godkjent med optimal vellykket distribusjon. Click to Run ™ -løsningene våre gjør komplekse løsninger enkle for partnere å konfigurere, tilpasse og distribuere - noe som reduserer tid og risiko for implementering hos kunder.

Cyber Security- Datasikkerhet for bedrifter

Tech Data har verktøy som kan analysere og kartlegge sikkerhetstilstand og forbedre sikkerhetsmiljø.